Seminar om skadesanering oljeforurenset grunn august 2015

Seminar for skadeforsikringsselskapene om skadesaneringsprosedyrer og oljeutslipp til grunn ble holdt 27.8.2015.

Representanter fra Miljødirektoratet, NHO Service og vår næring holdt innlegg.

Program

Presentasjoner

Oppsummering