Publisert:

Skadesanering

NHO Service og Finans Norge har et godt samarbeid om faglige temaer hvor det er nyttig å samarbeide.

Seminar om oljeskader i grunnen

Det ble avholdt et fagseminar 11.3.2015 i lokalene til Recover AS i Lier om oljeskader på land, samt pågående revisjons- og standardiseringsarbeid om prosedyrer og standarder innen skadesanering.

Seminar om skadesanering

Seminar om samarbeid mellom forsikringsbransjen og skadesaneringsbransjen ble arrangert 28. april 2014 i Næringslivets hus. Seminaret ble arrangert av Nettverket for skadesaneringsbedrifter i NHO og Finans Norge.