Endringer i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 1.1.2015

Forsikringsselskapene har sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider for brann/kombinertdekningene for næringsliv og industri.

Dette ble lagt ut i juni 2014. Det ble 1.9.2014 foretatt en justering av sikkerhetsforskriftens punkt 3 samt at arbeidsinstruksen er noe justert. 

Sikkerhetsforskriften, i kombinasjon med sertifikatordningen for varme arbeider, har i følge Finans Norges statistikk medført reduksjon i utbetalingene og antallet branner som følge av varme arbeider.

Sertifiseringsordningen har dermed vært et godt skadeforebyggende tiltak, som gir bedret risikoforståelse og økt kompetanse om brannforebygging. Det er til sammen 1 million personer som har gyldig sertifikat i varme arbeider i Norge, Sverige, Finland og Danmark per august 2013.

Overensstemmende med vedtak i "Prosjektstyre for varme arbeider" og i "Bransjestyre risiko og skade" 18.6.2014, foreslås endringer i sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider med virkning per 1.1.2015. 

Les rundskriv om endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider