Publisert:

Varme arbeider

Arbeidsinstruks og sikkerhetsforskrift for varme arbeider. 

Arbeidsinstruks fra 1.1.2015

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider skal fylles ut i fellesskap før arbeid utføres utenom spesielt tilrettelagte brannsikre rom. Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om...