Publisert:

Varme arbeider

Arbeidsinstruks og sikkerhetsforskrift for varme arbeider. 

Arbeidsinstruks fra 1.1.2015

Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider skal fylles ut i fellesskap før arbeid utføres utenom spesielt tilrettelagte brannsikre rom. Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om...

Kommende sikkerhetsforskrift varme arbeider fra 2020

  Fagstyret for varme arbeider har revidert sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider og den er vedtatt av fagutvalg bygning januar 2019.   Finans Norge/Finans Norge Forsikringsdrift anbefaler at denne benyttes...