Overspenningsvern

FG har egne regler for sekundærvern/overspenningsvern. Reglene er utarbeidet for å ivareta de særnorske spenningsforholdene. Det er kun ved bruk av FG-godkjente sekundærvern/overspenningsvern at forsikringsselskapenes kunder oppfyller eventuelle krav til sekundærbeskyttelse.   

FG-regler for sekundærvern/overspenningsvern er utarbeidet av Normkomité 81 som er en arbeidsgruppe nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) i samarbeid med FG Skadeteknikk.

Vernet skal for øvrig oppfylle alle harmoniserte standarder.

Reglene gjelder inntil det utarbeides en Norsk Standard for sekundærvern.