Lekkasjestopper

Finans Norge har etablert en godkjennelsesordning for lekkasjestoppere i samarbeid med forsikringsselskapene. Godkjennelsesordningen administreres av FG Skadeteknikk. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader.

Vannskader er et stort problem både i antall og kroner. Hvert 9. minutt oppstår det en vannskade i et privat hjem. I perioden 2014-2017 oppsto det 242 476 skader til en samlet verdi av 9,4 milliarder i private hjem. Det betyr at det hver time i snitt utbetales 260 000 kr.

Forskrift og FG-regler

1. juli 2017 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) - TEK 17) til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Her stilles det nye krav til sikring av vanninstallasjoner i § 15-15, fjerde ledd.

Det vil bety at bruk av lekkasjestoppere vil bli løsningen for å ivareta myndighetenes krav. Ved bruk av en FG-godkjent automatisk lekkasjestopper vil man med sikkerhet vite at man oppfyller myndighetenes krav.

Regler for FG-godkjente lekkasjestoppere finner du nederst på siden.

FG-godkjente lekkasjestoppere

FG-attest for lekkasjestopper

FG-attest for lekkasjestopper

Iht. reglenes punkt 3.6: Dokumentasjon av installert lekkasjestopper kan sendes til aktuelt forsikringsselskap.