Vanntåkesystemer

Utgave 3 av vanntåke-veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.

Veiledningen har gjennomgått en omfattende revisjon hvor en bredt sammensatt gruppe fra bransjen, forsikring og myndigheter har deltatt. Det er viktig å merke seg at en veiledning ikke er et regelverk. Hensikten er å beskrive anbefalinger, henvisninger til standarder og angi føringer i forhold til realisering av et prosjekt.

Veiledningen baserer seg i stor grad på bransjeerfaringer sett fra ulike ståsted og kan på vegne av forsikring sette særskilte krav utover det man finner i installasjonsstandardene.

Eksempler på dette er krav til dokumentasjon, typegodkjente systemer, vanntilførsel med 2 uavhengige pumpesystemer og uavhengig kontroll. Det henvises til standarder som prEN 14972, det er en foreløpig standard som ikke er vedtatt og publisert. Når en slik standard blir publisert som en vedtatt standard kan nye punkter bli innført, endret eller fjernet.

Veiledningen angir minimumskrav og siste utgave av standardene det henvises til vil alltid være den gjeldende.

FG-veiledning for vanntåkesystemer utgave 3, 1.12.2016