Publisert:

Sprinklerregler for bolig

Standarden for automatiske boligsprinklersystemer, NS-EN 16925:2018+NA:2019 erstatter den Nordiske standarden NS-EN INSTA 900-1.

 

 

 

Mer informasjon på nettsiden til Standard Norge.

Aktuelle linker:

Informasjon om boligsprinklerstandarden