Publisert:

FG-kontroll info og endring i karaktermatrise

FG-kontroll en ny kontrollordning, som har erstattet ESS. Det betyr at det er innført en rekke endringer. Det mest «synlige» for forsikring vil være at begrepet «karakter» erstattes av en anleggsvurdering. Anleggsvurderingen har en poengskala på 0 – 100 og vi har innført en funksjon som kalles  «Ingen anleggsvurdering». 

Ny poengskala er innført for å gi kontrollørene nødvendig spillerom. Kontrolløren kan sette en alvorlighetsgrad på avviket til merknad, liten, middels eller stor. På hver alvorlighetsgrad gis det et område for poengtrekk som kontrolløren må holde seg innenfor.  Avviket kan dokumenteres ved å laste inn bilder eller dokumenter inn på kontrollpunktet. 

Les mer i vedlagte notat nedenfor.