Vannbaserte slokkesystemer

FG-kontroll info og endring i karaktermatrise

FG-kontroll en ny kontrollordning, som har erstattet ESS. Det betyr at det er innført en rekke endringer. Det mest «synlige» for forsikring vil være at begrepet «karakter» erstattes av en anleggsvurdering. Anleggsvurderingen har en poengskala på 0 – 100 og vi har innført en funksjon som kalles  «Ingen anleggsvurdering». 

Sprinklerregler for bolig

Standarden for automatiske boligsprinklersystemer, NS-EN 16925:2018+NA:2019 erstatter den Nordiske standarden NS-EN INSTA 900-1.      

Sprinklerregler for næring

Her finner du informasjon om krav til foretak og personell. I tillegg finnes veiledere og annen nyttig informasjon.

Vanntåkesystemer

Utgave 3 av vanntåke-veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.