Vannbaserte slokkesystemer

Sprinklerregler for næring

Her finner du informasjon om krav til foretak og personell. I tillegg finnes veiledere og annen nyttig informasjon.

Vanntåkesystemer

Utgave 3 av vanntåke-veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.

Sprinklerregler for bolig

Standarden for automatiske boligsprinklersystemer, NS-EN 16925:2018+NA:2019 erstatter den Nordiske standarden NS-EN INSTA 900-1.