Publisert:

Slik får du foretaket FG-godkjent

Denne veiledningen er til deg som vil få FG-godkjent et foretak. Et foretak kan operere innenfor områdene brannalarm, sprinkler, elkontroll eller innbrudd. Ønsker du å få ditt foretak godkjent hos FG er det krav om at det skal være sertifisert og at det har fast ansatte som må ha tilleggsutdanning.

Sertifiseringsorgan for foretak og personer/skoler og kursholdere for:

 • Brannalarmforetak og personell (ABA)
 • Sprinklerforetak og personell 
 • Elkontrollforetak og personell 
 • Innbruddsalarmforetak og personell (IAS)

Normalt hendelsesforløp

 1. Finn reglene som gjelder for ditt foretak.
  Normalt er det to hovedkrav:
  - krav til et kvalitetssikringssystem
  - krav til personer i foretaket. Krav til person varierer fra område til område, men ofte er det krav til både formalutdanning og det vi kaller tilleggsutdanning

 2. Kontakt et akkreditert sertifiseringsorgan
  - Lag en avtale mellom deg og sertifiseringsorganet

 3. Kontakt med personellsertifiseringsorgan eller skole
  - person(er) må bestå eksamen

 4. Sertifiseringsorganet kan nå gjennomgå at bedriftens kvalitetssikringssystem og den faglige kompetansen i foretaket er i henhold til kravet. Foretaket sertifiseres og et sertifikat utstedes.

 5. Foretaket kan nå FG-godkjennes.
 • For sprinkler, brannalarm- og Elkontrollforetak sendes sertifikatet (ikke kursbevis) til fg@fgkontroll.no 

 • For Innbruddsalarmforetak, sykkelregister, søke- og gjenfinningssystemer og produkter:

  • Logg inn via FG-appen, last opp sertifikatet og andre dokumenter. Det kan også hende at sertifiseringsorganet ordner dette for deg.

Søknad på nettet (ikke for sprinkler,- brannalarm og elkontrollforetak):

Foretakssøknader til FG skal gjøres i FG søknadsapplikasjon. Det gjelder for ny søknad om godkjennelse av foretak, samt ved fornyelse av godkjennelse for foretak. (gjelder kun for  Innbruddsalarmforetak, sykkelregister, søke- og gjenfinningssystemer og produkter)

Ved å være registrert som bruker hos FG får du tilgang til en oversikt over dine gyldige FG-godkjennelser samt en oversikt over FG-godkjennelser som har passert utløpsdatoen.

FGs nettside for søknad om godkjenning av produkt eller foretak

Hvis du er ny bruker, send e-post til fg@finansnorge.no

Gi informasjon om hvilke type godkjennelser som er aktuelle å søke FG-godkjennelse for. 

Ta kontakt med FG om det oppstår brukerproblemer.