Publisert:

Krav til låsesmeder

FG har i samarbeid med Foreningen Norske låsesmeder utviklet krav til låsesmeder.

FG-regler for låsesmeder er en hybridløsning som håndteres av administrasjonen til Foreningen norske låsesmeder (NL). Kravene baserer seg på NL sine vedtekter i tillegg til spesifike krav. Det gjør at det stilles krav til både foretaket (fysisk og elektronisk sikring, samt kvalitetssystem) og til personell ansatt i bedriften.

Personer som omtales som FG-personell skal være faglig ansvarlig NL-medlem og ha gjennomført NL-kurs i FG-regler. 

Utsettelse grunnet koronapandemien

Viser til reglenes punkt 1.5 "ikraftreden og overgangsperiode". Grunnet utfordringer med å gjennomføre fysiske kurs, har FG i samarbeid med NL blitt enige om å utsette fristen fra 01.05.21 til 30.06.2021. Et digitalt kurs med tilhørende prøve ble gjennomført 6. mai. Se https://nl-lasesmed.no/ for løpende informasjon.