Elektronisk låsesystem - krav

Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for elektronisk avlåsing - AAK. 

Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

Reglene er utarbeidet av et eget regelverksutvalg med representanter fra leverandørene, forsikringsselskap, Foreningen Norske Låsesmeder (NL) og FG.

Reglene må leses i sammenheng med FG-112, innbruddssikring for næringslivet, og FG-111, håndbok i innbruddssikring. Reglene er å betrakte som minimumskrav.