Bygningskonstruksjoner - anbefalinger

FG Skadeteknikk (FG) har utarbeidet en anbefaling til bygningskonstruksjoner. 

Forsikringsselskapene kan stille krav til bygningskonstruksjoner der sikkerheten anses for å være utilstrekkelig.
 
Reglene må leses i sammenheng med FG-112, innbruddssikring for næringslivet, FG-300, trygghetsruter – informasjon og krav og FG-111, håndbok i innbruddssikring. Reglene er å betrakte som minimumskrav.
 
Formål
B-kravene FG- 112 omfatter krav til blant annet åpninger i forsikringsobjektets skall, men stiller ikke krav til gulv, vegg og tak i bygningskonstruksjonen. Formålet med dette dokumentet er å gi anbefalinger og krav til ulike typer vegg-, gulv-, og takkonstruksjoner.