Regler for fysisk sikring

Her finner du regler for låser, elektroniske låsesystemer, ruter og hvordan ruter skal montereslåser, samt informasjon om bygningskonstruksjon og hvordan denne kan forsterkes.                                                             

Låser - informasjon og krav

Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for lås og belag.  Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

Elektronisk låsesystem - krav

Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for elektronisk avlåsing - AAK. Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

Gitter - krav

MERK! De gamle reglene fra FG har blitt erstattet med den europeiske normen EN 1627 som kan kjøpes hos www.standard.no