Regler for fysisk sikring

Her finner du regler for låser, elektroniske låsesystemer, ruter og hvordan ruter skal montereslåser, samt informasjon om bygningskonstruksjon og hvordan denne kan forsterkes.                                                             

Krav til låsesmeder

FG har i samarbeid med Foreningen Norske låsesmeder utformet krav til låsesmeder.

Låser - informasjon og krav

Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for lås og belag.  Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

Elektronisk låsesystem - krav

Forsikringsselskapene har etablert en godkjennelsesordning for elektronisk avlåsing - AAK.  Dokumentet inneholder i tillegg informasjon og krav til ulike løsninger og komponenter.

Gitter - krav

MERK! De gamle reglene fra FG har blitt erstattet med den europeiske normen EN 1627 som kan kjøpes hos www.standard.no