Regler for innbruddsalarm

FG-200-serien er utarbeidet av FG Skadeteknikk, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

Informasjonsskriv om FGs regelverksserie for innbruddsalarm.

FG-reglene for innbrudds- og overfallsalarmsystemer ble vedtatt av Prosjektstyret for FG-innbrudd 27.08.2013 og trer i kraft 1. september 2013. 

FG-200:2 erstatter FG-200:1 ”Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg” fra 2006, siste revisjon av 01.12.11. Det gis en overgangstid i bruk av de gamle reglene frem til 01.07.14.

En viktig endring i FG-200:2 er at det nå kun er tre "rene" alarmklasser/Grader og at tidligere Bilag 8 er flettet inn i Grad 1-kravene. Reglene inneholder nå kun krav til et innbruddsalarmsystem.

Produktkrav er flyttet til FG-400 og FG-410 (Nordisk produktregistrering).

Alarmstasjon reguleres av EN 50518-serien.

FG-200:2 vil ikke ha noen innvirkning på allerede prosjekterte og monterte anlegg, men det gjøres spesielt oppmerksom på relasjonene mot TEK 10 for boliginnstallasjoner og FG-121:6 for næringsinstallasjoner.

Det er ennå ikke bestemt hvordan den nye elektroniske innmeldingen av FG-attester skal gjøres, men FG jobber med en fremtidig webapplikasjon. I mellomtiden skal den gamle FG-attesten i FG-200:1 benyttes.

FG-200:2 FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-201:1 Regler for IAS-foretak og konsulenter

FG-202:1 FG-regler for IAS-personell