Regler for innbruddsalarm

FG-200-serien er utarbeidet av FG Skadeteknikk, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen.

FG-reglene for innbrudds- og overfallsalarmsystemer ble vedtatt av Fagstyret for FG-innbrudd 07.08.2013 og trer i kraft 1. september 2018. 

FG-200:3 erstatter FG-200:2 ”Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg” fra 2013, siste revisjon av 01.09.13. Det gis en overgangstid i bruk av de gamle reglene frem til 31.12.18.

Produktkrav er som tidligere beskrevet i FG-400 og FG-410 (Nordisk produktregistrering).

Alarmstasjon reguleres av EN 50518-serien.

Det er ennå ikke bestemt hvordan den nye elektroniske innmeldingen av FG-attester skal gjøres, men FG jobber med en fremtidig webapplikasjon. Testing er igangsatt. I mellomtiden skal den gamle FG-attesten i FG-200:1 benyttes.