Sikkerhetsskap - krav

FG-krav for sikkerhetsskap

Formålet med kravene er å sikre våpen i henhold til norsk lov, samt oppbevaring av verdigjenstander og varer med mindre verdi, på en sikker måte. 

FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap

Kravene omfatter forsikringsselskapene bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap. FG-520:1, trådte i kraft 1.1.2012.

Orientering

FG erstatter alle ”særnorske” normer med Europanormer der dette er mulig. Inntil en europeisk standard som er tilnærmet lik FG-520:1 foreligger, vil derfor FG sine krav leve videre i parallell med EN 1143-1.

Beløpsgrenser og krav til forankring