Plass-støpte hvelv - krav og beløpsgrenser

Dokumentene er kun ment som hjelp til de som ønsker å bygge eget hvelv. Dersom hvelvet danner gjenstand for forsikringskrav, må dette avklares med det enkelte forsikringsselskap.