FG-godkjente verdioppbevaringsenheter - informasjon og krav

Beløpsgrenser for sikkerhetsskap og verdiskap fra juni 2006 vil bli erstattet med FG-530:1 med virkning fra 1. juni 2012.

FG-530 omhandler informasjon og krav for FG-godkjente verdioppbevaringsenheter som:

Verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap. I dette inngår også såkalte våpenskap.

Bilde av hvelv
Hvelvdør

Reglene tar overordnet for seg beløpsgrenser, krav til forankring og krav til innbruddsalarm.

De viktigste endringene fra de gamle bestemmelsene kan kort summeres som følger:

  • Indeksregulerte beløpsgrenser
  • Presiserte krav til forankring
  • Presiserte krav til innbruddsalarm og endring av beløpsgrenser ved bruk av innbruddsalarm. Gjenninnført 2 x beløpsgrense ved bruk av innbruddsalarm
  • Endring i beløpsgrenser ved EX-, CD- eller GAS-sertifiserte enheter