FG-godkjente verdioppbevaringsenheter - informasjon og krav

Beløpsgrenser for sikkerhetsskap og verdiskap fra juni 2006 vil bli erstattet med FG-530:1 med virkning fra 1. juni 2012.

FG-530 omhandler informasjon og krav for FG-godkjente verdioppbevaringsenheter som:

Verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap. I dette inngår også såkalte våpenskap.

Reglene tar overordnet for seg beløpsgrenser, krav til forankring og krav til innbruddsalarm.

De viktigste endringene fra de gamle bestemmelsene kan kort summeres som følger:

  • Indeksregulerte beløpsgrenser
  • Presiserte krav til forankring
  • Presiserte krav til innbruddsalarm og endring av beløpsgrenser ved bruk av innbruddsalarm. Gjenninnført 2 x beløpsgrense ved bruk av innbruddsalarm
  • Endring i beløpsgrenser ved EX-, CD- eller GAS-sertifiserte enheter