Regler for merkefirma

FG-regler for tyverimerking og registrering av kjøretøy og fritidsbåter

FG-230:3  Sertifisering og godkjenning av merkesystemer kan lastes ned under.

Gyldig i fra 1. mars 2022.

Utgave 1 og 2 er ikke skilt med versjonsnummer. Derfor finnes ikke utgave 2 publisert. Eneste forskjell er ny mal i forbindelse med ending i organisasjon.