Regler for merkefirma

FG-regler for tyverimerking og registrering av kjøretøy og fritidsbåter

FG-230:1  Sertifisering og godkjenning av merkesystemer kan lastes ned under.

Gyldig i fra 1. oktober 2015.