Retningslinjer for montering av trygghetsruter

FG har sammen med Glass og Fasadeforeningen utarbeidet et veiledningsdokument for trygghetsruter. 

Veiledningen beskriver ulike typer metoder for innfestning, krav til merking og dokumentasjon. 

Retningslinjer for montering av trygghetsruter