Regler for sikkerhetståkesystemer

FG har sammen fagbransjen utarbeidet regler for sikkerhetståkesystemer, FG-250:2.

Siste utgave av reglene er gyldig fra 1. januar 2020.

Reglene definerer krav, anbefalinger og egenskaper når tåkegeneratorer inngår i et FG-godkjent innbruddsalarmsystem som sikring mot innbrudd i henhold til EN 50131-8.

Et FG-godkjent sikkerhetståkesystem skal alltid benyttes sammen med et FG-godkjent innbruddalarmanlegg (I&HAS) og alle som monterer skal ha kurs med bestått eksamen i faget.

Ordningen ble opprettet 1.7.2010. Siste utgave av reglene er datert 01.01.2020.

Begrepet sikkerhetståkesystem dekker utstyr beregnet for å redusere sikten i et bestemt område. Systemet har til formål å vanskeliggjøre en innbruddstyvs orientering i det sikrede område for dermed å forhindre eller begrense innbruddsskaden.