Regler for tåkesikringsanlegg

FG har sammen  fagbransjen utarbeidet regler for tåkesikringsanlegg, FG-250:1.

Siste utgave av reglene er datert 28.02.2014.

Reglene definerer krav, anbefalinger og egenskaper når tåkegeneratorer inngår i et FG-godkjent innbruddsalarmsystem som sikring mot innbrudd i henhold til EN 50131-8.

Et FG-godkjent tåkesystem skal alltid benyttes sammen med et FG-godkjent innbruddalarmanlegg (AIA) og alle som monterer skal ha kurs med bestått eksamen i faget.

Ordningen var gyldig fra 1.7.2010. Siste utgave av reglene er datert 28.2.2014.

Begrepet tåkesystem dekker utstyr beregnet for å redusere sikten i et bestemt område. Systemet har til formål å vanskeliggjøre en innbruddstyvs orientering i det sikrede område for dermed å forhindre eller begrense innbruddsskaden.