Publisert:

FGs bestemmelser for bruk av merke og logo

Fellesmerket, FG Forsikringsselskapenes Godkjennelsnevnd,  tilhører Finans Norge Forsikringsdrift  v/Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. 

Kun firmaer med FG-godkjente produkter og tjenester kan ha rett til å bruke FGs merke og logo.

Må søkes om bruk

Det må søkes særskilt om å bruke merket. 

Søkeren må legge frem sin plan for bruk av FGs merke og logo.

Må ha tillatelse

Det skal foreligge en skriftlig tillatelse fra  Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd for at et FG-godkjent firma skal kunne ta merket i bruk.

Dersom FGs godkjenning sies opp eller utløper, opphører samtidig retten til å bruke FGs merke og logo.

Fellesmerket må brukes i sin originalutgave – og farge. Størrelsen kan forminskes eller forstørres.

Erstatningsansvar

Mislighold av bestemmelsene, vil kunne medføre erstatningsansvar, miste retten til å bruke merket og utestengelse fra ordningen.

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har rett til å foreta inspeksjon av brukerne for å kontrollere om de oppfyller de til enhver tid gjeldene regler. 

Søknad

Søknad sendes til fglogo@finansnorge.no