Europeiske standarder for brannalarmanlegg

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) for brannalarmanlegg benevnes TC 72. TC står for technical comitee.

Den tekniske komiteen (TC) har mange tilhørende arbeidsgrupper som benevnes WG. WG står for working group.

Leder for TC72 er: Peter Massingburd-Mundy.

Sekretær for TC72 er: Mike Leggett.

Standard Norge -Komiteen betegnes SN/K-011 og ledes av Vidar Seterløkken.

 

Business plan og status for CEN TC72 finner du i høyre marg.