Regler for automatiske brannalarmanlegg i næring

NS 3960:2019 er standard for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg. Standarden erstatter FG-reglene, med unntak av krav til foretak og personer.

Tidligere FG-regler for prosjektering av brannalarm er tilgjengelige i boksen til høyre.

FG-regler for foretak og personell, klikk her.

Europeiske standarder for brannalarmanlegg

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) for brannalarmanlegg benevnes TC 72. TC står for technical comitee. Den tekniske komiteen (TC) har mange tilhørende arbeidsgrupper som benevnes WG. WG står for working group.