Brannalarmregler for gårdsbruk og gartnerier

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier og FG-krav til aspirasjonsdetektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2) og (EN 54-4) for bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier er utarbeidet av FG Skadeteknikk og representanter fra forsikringsselskapene.

Siste endring av reglene trådte i kraft 23.3.2015.

De krav som er satt til komponenter, testprosedyrer, godkjenningsordninger og til aktørenes kvalifikasjoner, sikrer at automatiske brannalarmanlegg prosjektert, installert og vedlikeholdt etter disse regler og krav vil medvirke til en bedre brannsikkerhet i landbruket.

Det stilles krav til at aspirasjonsdetektoren oppfyller alle krav i henhold til Byggevaredirektivet (The construction products directive (CPD)). NS-EN 54-20:2006/AC:2008 er en harmonisert standard under byggevaredirektivet (89/106/EEC) og er den gjeldende standarden for aspirasjonsdetektor i brannalarmanlegget, også til bruk i landbruket (som tidligere var unntatt).

FG-regler og FG-krav

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier (utgave 11)

og

FG-krav til aspirasjonsdetektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) for bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier (utgave 3).

Ved søknad om FG-godkjennelse benytt vår søknadsapplikasjon. Tilgang gis ved henvendelse til FG, e-post: fg@finansnorge.no.  

FG-attest

FG-attesten skal sendes inn til aktuelt forsikringsselskap med kopi til eier.