Brannalarmregler for gårdsbruk og gartnerier

NS 3960 ble utgitt som revidert utgave i april 2019. En av flere endringer er innføringen av krav til brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæring.

Som følge av ny NS 3960:2019, tilbaketrekkes eksisterende regler
«FG-730 FG-regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier, utgave 11» og «FG-740 FG-krav til aspirasjonsdetektor og sentralapparat for bruk i gårdsbruk og gartnerier, utgave 3».

Godkjente produkter i landbrukssegmentet kan etter søknad få utløpstid som tilsvarer overgangsperioden. Testing etter FG-740 er ikke lenger mulig.

Overgangsperioden for FG-730 og FG-740 er satt til 01.01.2022.

 

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier og FG-krav til aspirasjonsdetektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2) og (EN 54-4) for bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier er utarbeidet av FG Skadeteknikk og representanter fra forsikringsselskapene.

Siste endring av reglene trådte i kraft 23.3.2015.

De krav som er satt til komponenter, testprosedyrer, godkjenningsordninger og til aktørenes kvalifikasjoner, sikrer at automatiske brannalarmanlegg prosjektert, installert og vedlikeholdt etter disse regler og krav vil medvirke til en bedre brannsikkerhet i landbruket.

Det stilles krav til at aspirasjonsdetektoren oppfyller alle krav i henhold til Byggevaredirektivet (The construction products directive (CPD)). NS-EN 54-20:2006/AC:2008 er en harmonisert standard under byggevaredirektivet (89/106/EEC) og er den gjeldende standarden for aspirasjonsdetektor i brannalarmanlegget, også til bruk i landbruket (som tidligere var unntatt).

FG-regler og FG-krav

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier (utgave 11)

og

FG-krav til aspirasjonsdetektor (EN 54-20) og sentralapparat (EN 54-2 og EN 54-4) for bruk i automatiske brannalarmanlegg i gårdsbruk og gartnerier (utgave 3).

Ved søknad om FG-godkjennelse benytt vår søknadsapplikasjon. Tilgang gis ved henvendelse til FG, e-post: fg@finansnorge.no.  

FG-attest

FG-attesten skal sendes inn til aktuelt forsikringsselskap med kopi til eier.