Brannalarmforetak og -personell

Fra 1.1.2016 skal alle foretak og personell være sertifisert iht. FG-750 og FG-760.

Nytt fra 1.8.2019 er at det er innført krav for landbruks- og talevarslingsanlegg.

Overgangsregler: Det er kun mindre justeringer i basiskravene fra utgave 1 til utgave 2 i FG-750 og FG-760. FG-750:2 og FG-760:2 trer derfor umiddelbart i kraft og erstatter tidligere utgaver.

FG-730:11 og FG-740:3 for driftsbygg i landbruk og veksthusnæring vil trekkes tilbake 01.01.2021. Testing etter FG-740 er ikke lenger mulig, mens utstyr som allerede er godkjent kan forlenges til 01.01.2021.

Nye klasser: FG-750 Sertifisering av personell, utgave 2 har identisk klassifisering som tidligere; prosjektering, installatør, tekniker og kontroll. Disse fire gruppene kan igjen få en underkategori for landbruk eller tale.

Landbruksdelen krever sertifisering av brannalarm som grunnlag, mens sertifisering for talevarslingsanlegg krever bestått eksamen i brannalarm. Det vil si at en kan drive med talevarslingsanlegg uten annen tilleggssertifisering. Dette etter ønske fra Noralarm.

FG-760 Sertifisering av foretak, utgave 2 får tilsvarende inndeling som for FG-750.

Klikk her for sertifiseringskurs og eksamen for kandidater

Oversikt over FG-sertifiserte brannalarmforetak og personell

Nyttig informasjon

Her finner du informasjon om hvem som kan sertifisere personell og foretak etter FG-750 og FG-760.

Sertifisering av personell 

Sertifisering av foretak