Brannalarmforetak og -personell

Fra 1.1.2016 skal alle foretak og personell være sertifisert iht. FG-750 og FG-760. Klikk her for sertifiseringskurs og eksamen for ny kandidater.

Overgangsregler fra gammel godkjennelsesordning til ny sertifiseringsordning er beskrevet i FG-770. Klikk her for mer informasjon om sertifiseringskurs og eksamen for tidligere FG-godkjente kandidater.

Praksis og kompetansekrav: Innføring av sertifisering og nye sertifiseringsområder med praksis og kompetansekrav for brannalarm har enkelte utfordringer når dette skal dokumenteres. FG ønsker ikke å hindre kompetente personer tilgang på sertifisering og tillemper krav til håndheving av praksis og kompetansekrav i en periode frem til 01.10.2017. Dette er beskrevet i FG-780 Overgangsordning, håndheving av praksis og kompetansekrav i FG-750.

NB! Overgangsordningen utløp 01.10.2017

Oversikt over FG-sertifiserte brannalarmforetak og personell