Publisert:

Viktig om FG-kontroll

Moderniseringen av FG-kontroll 2021

23. mars kl. 12:00 - FG-kontroll ble stengt.

24. mars kl. 08:00 - FG-kontroll åpnet og nytt passord må settes ved første pålogging etter denne datoen.  

Ny funksjon for å registrere bygning(er) som ikke finnes i kartfunksjon eller som ikke kan velges via kartet. Veiledning er lagt på vår nettside.

Korrigere og oppdatere adresse:

Det er nå mulig å oppdatere adresse på anlegg, les hvordan i veiledningen. 

Det er nå mulig å oppdatere adresse mot eget foretak: dette gjøres via "meny"--> "Mitt foretak og kunder"--> "Endre informasjon"--> "Lagre"

Feilretting og funksjoner som er under arbeid: 

  •  Autovarsler på "snart på tide med ny kontroll" og "har du lukket avvik" fra FG-kontroll er ikke på plass. Det jobbes med å få dette på plass.
  • Visning fargekoder på oversiktssiden (som innlogget forsikrings eller kontrollør-aktør) vil settes opp igjen. Fargekoder vises når man går inn på anlegget. 
  • Sletting av anlegg, bygninger, slå sammen anlegg, splitteanlegg er funksjoner som ligger høyt på prioriteringslisten. Hele eller store deler av funksjonen er planlagt å være på plass i løpet av sommeren. 

 

  • Tidligere saker og manglende funksjoner som er rettet og oppdatert : 
  • Rette og oppdatere adresse og bygningsnummer på anlegg. Det er lagt ut en ny funksjon på anlegget hvor man kan rette opp adresse og bygningsnummer. 
  • Det meldes om treghet i søk via "foretakets anlegg/anlegg". Dette jobber vi med å løse (27.04.2021) - Feilen med søket er rettet. 27.04.2021
  • Kontrolldato settes iht. avvikslukkingsdatoen, det er ikke riktig. Under arbeid. Dette er rettet!
  • Manuelle anlegg - får ikke valgt bygning via kartløsning. Jobber med en løsning.Vi trenger info om hvilke bygg/adresse/g.nr/b.nr dette gjelder for. Det er nå lagt ut ny kartløsning hvor man vil få flere treff på matrikkel!
  • Det er feil i listeføring på fg-kontroll siden. Ikke alle foretak vises i listen. Vi jobber med feilretting. NB Husk å se om foretaket deres ligger oppført med ønsket fylke før feil meldes til oss. Dette kan sjekkes/oppdateres via "meny, mitt foretak og kunder, "endre informasjon" , Velg synlighet, eller begrens synlighet og velg fylke.  - Dette er rettet!
  • Det er ikke mulig å se hvilke personer som er sertifisert i et foretak via sertifiserte oversikten, men dette jobbes det med å få løst. Dette er nå rettet!

Send epost til fg@fgkontroll.no