Nytt fra FG

Hva er forsikringsgodkjent?

Vil du vite mer om hvordan du kan forebygge innbrudd og brann? Se vår film om hva det betyr at noe er forsikringsgodkjent (FG-godkjent). 

Nye innbruddsalarmregler

FG har sammen med et utvalg revidert innbruddsalarmserien. Reglene er justert for å samsvare med det nye EN-regelverket og for å få til et godt og effektivt opplæringsopplegg.

Innbruddstyv

Ny håndbok i innbruddssikring

FG har utarbeidet en ny håndbok i innbruddssikring som gjør det enklere å navigere rundt. Håndboken er oppdatert med det nyeste innenfor FGs virkeområder.

Komfyrvakt redder liv!

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 344 boligbranner i Norge, hele 1 516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren. - Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved...

Regelsamling fra FG-innbrudd

Under 2017 ble det produsert en rekke regler og veiledninger fra FG-innbrudd. Under finner du en samling av informasjonen.

Ny veileder og kravdokument fra FG

FG har sammen med Glass og Fasadeforeningen utarbeidet et veiledningsdokument for montering av trygghetsruter. Sammen med veiledningen har også FG oppdatert kravdokumentet til trygghetsruter, FG-300:2

FG utvikles og moderniseres

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd erstattes av FG Skadeteknikk hvor varemerket FG står for forsikringsgodkjent. 

Ny forskrift fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en ny forskrift om brannforebyggende tiltak.

Vannskademøte for forsikringsselskapene

Bakgrunnen for møtet: Antallet vannskader er for høyt. Et økt fokus på dette problemet fra alle forsikringsselskaper kan være nyttig. Med det som utgangspunkt ble det tatt initiativ til et fellesmøte. I møtet ble det orientert om  Vannskadekontoret  som jobber bredt med å forebygge vannskader, utførte, påbegynte og kommende prosjekter. Det var 25 representanter fra 15...

Regler for slokkesystemer

FG har fått ny nettside og i den forbindelse foregår det en del struktureringsarbeid. Vi har for en periode valgt å samle reglene for slokkesystemer i en nyhetssak for å ha alt samlet på ett sted.

Regler for brannalarm

FG har fått ny nettside og i den forbindelse foregår det en del struktureringsarbeid. Vi har for en periode valgt å samle sertifiseringsreglene for brannalarm i en nyhetssak for å ha alt samlet på ett sted.

Regler for landbruksalarm

Den 7. utgaven av regelverket er gjeldende fra 17.6.2009. Det er kun gjort tilpasninger i regelverket, og ingen nye strengere krav er innført.

Ny stortingsmelding om brannsikkerhet

Målrettet satsing på forebyggende arbeid skal forhindre og redusere konsekvensene av branner. Det er regjeringens hovedstrategi i den nye stortingsmeldingen om brannsikkerhet. – De siste par årene har vi i Norge hatt det høyeste antallet omkomne i brann på...

Nye nettsider

FG har fått ny nettside. Nettsiden ble publisert 17. april 2009. Det kan være enkelte feil og mangler. Gi beskjed om det er noe du savner, benytt e-post:  fg@fnh.no

Rekordstore utbetalinger etter branner

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger etter branner ble rekordstore 4,75 milliarder kroner i 2008. Det utgjør en økning på hele 20,4 prosent sammenlignet med 2007. - Dette er en urovekkende økning. Erstatningsbeløpene har kommet opp i 1000 kroner pr. nordmann, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Kameraovervåking – invitasjon til høring

Representanter fra vaktselskaper, leverandører, installasjonsbedrifter, Alarmgrossistenes forening og Norsk teknologi har laget forslag til en bransjespesifikasjon for kameraovervåkingsanlegg.

44 prosent erstatningsvekst for villainnbrudd

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger for bolig- og hytteinnbrudd økte med 27 prosent fra 2007 til 2008, viser ny statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). For villainnbrudd var erstatningsøkningen på hele 43,8 prosent.

Nordisk standard for boligsprinkler

Første del av standarden er klar for publisering 1. desember. Den utgis som nasjonal standard i Norge, Danmark og Sverige. Denne delen spesifiserer krav og gir anbefalinger for dimensjonering, installering og vedlikehold for boligsprinkling i byggverk. Den ...

FG-veiledning for vanntåkesystemer

For å sikre trygge og sikre installasjoner av vanntåkesystemer er det utarbeidet en FG-veiledning for vanntåkesystemer. Hovedhensikten med denne veiledningen er å gi informasjon om minimumskrav for vanntåkesystemer som kan aksepteres av forsikringsselskapene som et risikoreduserende tiltak.

Kontroll av brannalarmanlegg

Alle brannalarmanlegg skal kontrolleres hvert år av FG-godkjent kontrollfirma . Med kontroll menes å undersøke om brannalarmanlegget samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende samt risiko og bruk av brannobjektet.