Publisert:

Tilbaketrekking av listeføring og FG-godkjenning

Viktig melding fra FG om tilbaketrekking av listeføring og FG-godkjenning for lettvekt stålrør for sprinkleranlegg. 

Dette innebærer at ingen utgåtte godkjennelser vil bli fornyet og ny utløpsdato på gjeldende godkjennelser settes til 1.10.2020. Dette gjelder uavhengig om produktet har en FM, VDS eller annen typegodkjenning for sprinkleranlegg.

Les forøvrig vedlagte infobrev. Det er sendt ut epost til alle sprinklersertifiserte og leverandører av produktet.