Publisert:

Informasjon til forsikring

FG-kontroll, ny kontrollordning for sprinkleranlegg

Det vil være en overgangsperiode fra ESS til FG-kontroll. Data fra ESS overføres ikke til FG-kontroll. Det betyr at det i en periode vil forsikring oppleve at det må søkes i to ulike systemer ESS og FG-kontroll for å finne aktuell rapport.