Publisert:

Viktig informasjon om modernisering av FG-kontroll

Moderniseringen av FG-kontroll 2021

Det er fortsatt en noe arbeid som gjenstår for at moderniseringen kan settes ut i produksjon (live system).

 

Det jobbes med migrering av data, testing og funksjoner før vi er klare med oppgraderingen. Vi sikter oss inn på ferdigstillelse uke 5, mer informasjon kommer når vi har satt endelig dato.