Publisert:

FG-sprinklerkonferansen 2020

Sprinklerkonferanse.publikum.2019.foto

Sprinklerkonferansen ble arrangert 11. og 12. mars på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Sprinklerkonferansen

FGs målsetting er å gi alle aktører et faglig påfyll og aktuell oppdatering innen fagfeltet sprinkler og slokkesystemer ved å møte internasjonal ekspertise med utstillere og foredragsholdere fra inn og utland.

Konferansen samlet sprinklerbransjen og representanter fra forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og brannteknisk miljø.

Programmet 2020

Presentasjoner

Dag 1

Åpningsinnlegg ved adm.dir. Geir Trulserud, Finans Norge Forsikringsdrift, som fortalte om digitalisering og hva forsikring "frykter". Avbrudd og da pga brann er noe som anses som en høy risiko. 

Det ble gitt info om rammene rundt FG-kontroll ved Ingrid W. Skånseng og Hildegunn Bjerke.

Simen Skaara, Askim og Mysen Rør AS, fortalte om sine erfaringer med FG-kontroll og kontrollveiledningen. Han ser frem til veien videre.

Dr Sarah Colwell, BRE Global, holdt en innholdsrikt presentasjon om sertifisering, testing. Vi fikk innblikk i godkjenninger for nye ordninger som kjøkkenslukkeanlegg og beskyttelse av elskap. 

Karim Karzazi, AXA XL, fortalte om hvordan arbeidet med Europeiske standardet foregår, NS EN 12845 , CEA 4001.

Bo Hjort, AlbaCon AB, delte erfaringer med kontroll av sprinkleranlegg, testing av sprinklerhoder og bruk av regelverkene NFPA13 - NS-EN12845

Ole Jacob Eide, Tore Eide AS, fortalte viktighet med kunnskap, gode rutiner og opplæring av personell som skal jobbe med skumanlegg. Han viste til sine erfaringer med spesialanlegg som vanntåke, inert luft, slokkegass, deluge. 

Daniel Larsson, Victaulic Norway, presenterte rillet rørsystem med veiledning om installasjon og bruk. 

Ingrid Alvsåker, BTF, viste sprinklerstatistikk og resultat for 2019

Arnstein Fedøy presenterte pålitelighetsdata for slokkeanlegg

Dag 1 ble avsluttet med foredrag av Håvard Grønstad som fortalte om pågående FG arbeid.

Dag 2

Håvard Grønstad åpnet dag 2 med informasjon om Byggkvalitetsutvalgets arbeide da Mariann Jodi Bomli, KMD, ble forhindret i å delta på konferansen. Håvard var også en del av utvalget og delte sin erfaringer og arbeidet som ble gjort i gruppen. 

Presentasjonen fra Mariann er publisert nedenfor. 

Foredrag fra Trond Andersen, DiBK, utgår, presentasjonen fra Trond vil publiseres sammen med de andre presentasjonene. 

Per Arne Lindvik, Kiwa, endret til dagens andre foredragsholder, Per Arne fortalte om brannen på Sola parkeringsanlegg. Han informerte om utfasingen og endringen med "blått kompetansebevis". 

Dr Simon Bird, Fixed Firefighting system Bureau, fortalte om brannsikring av høye bygninger.

Steven Plummer, FM global, presenterte tematikk automatlager. Han viste til testing av brannsikring og lagringsmetoder.

Guy Watson, Reliable Fire Sprinkler, presenterte tematikker innen CPVC. 

Vegard Ellefskås, Johnson Controls/Tyco, viste oss prefabrikkerte løsninger, og forskjellige løsninger med prosjekter. 

Alexander Aria, Viking Nordic AB, presenterte ESFR sprinkler K28. 

Konferansen ble avsluttet med en kort "live" innføring av systemløsningen FG-kontroll for deltakere som ønsket dette. Dette ble presentert via Hildegunn Bjerke og Ingrid Wien Skånseng, FG. 

Bilder fra konferansen