Publisert:

Nye regler for innbruddsalarm og sikkerhetståke

Revidering av FG-200-serien for innbruddsalarm og FG-250 for tåkesikringsanlegg er nå ferdigstilt.

Hovedgrunn til endringene er som følger:

For sikkerhetståkesystemer er dette først og fremst for å få overensstemmelse mot den nye europeiske normen EN 50131-8:2019.

For innbruddsalarm er endringene mer sammensatt og består i grove trekk i:

- å få kart og terreng til å stemme

- få fokus på prosjekteringsoppgaver

- I praksis leverer mange anlegg til bolig og til enkel næring. Disse anleggene er stort sett trådløse og av enklere art - det er liten forskjell mellom Grad 1 og Grad 2

 

Nye regler i 200-serien:

FG-202:3 – Krav til montører:

FG innfører en ny grunnmodul slik at en kan få mer fokus på prosjekteringen. Prosjekteringen foregår i modul 2 og modul 3. Grunnmodulen kan gjøres interaktivt, noe som betyr at den opplæringstiden kan reduseres med 1 dag.

Modul 2 dekker trådløse boliginstallasjoner med branndeteksjon og enkle trådløse næringsanlegg.

Avanserte Næringsanlegg dekkes av modul 3.

FG-fagansvarlig: som tidligere. Full opplæring og eksamen -3 dager.

FG-200:3 systemkrav:

Innført krav fra EN 50131-1 A3 (som ennå ikke er publisert) relatert til remote services. På grunn av de mindre endringene har reglene beholdt utgavenummeret, men fått ny publiseringsdato.

FG-201:3 krav til foretak:

Mindre endringer. Innført krav til foretak som tilbyr remote service:  Det vil si at dersom foretaket foretar remote access, så skal rettigheten oppfylle kravet til autorisasjon ELLER være ivaretatt i form av kontrakt.

Foretaksklassene må gjøres om pga modulene i FG-202, men har ingen praktisk betydning for foretakene.

Tidligere har alltid næring dekket bolig, mens det nå må beskrives begge typer foretak. Prinsippet med at F2 dekker F1 brytes herved.

F1: bolig

F2: næring

En får derfor få begge klassifiseringene på sertifikatet dersom en jobber innenfor både bolig og næring.

Her finner du de nye reglene for innbruddsalarm

Her finner du de nye reglene for sikkerhetståkesystemer