Publisert:

Nye brannalarmregler - tilbaketrekking av FG-regler for landbruket

NS 3960 ble utgitt som revidert utgave i april 2019. En av flere endringer er innføringen av krav til brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæring. For å imøtekomme kravene har FG-750 og FG-760 blitt oppdatert tilsvarende. I tillegg har det vært et ønske om innføring av krav til talevarslingsanlegg som nå også er å finne i FGs regler.

Som følge av ny NS 3960:2019, tilbaketrekkes eksisterende regler
«FG-730 - FG-regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier, utgave 11» og «FG-740 - FG-krav til aspirasjonsdetektor og sentralapparat for bruk i gårdsbruk og gartnerier, utgave 3».

Godkjente produkter i landbrukssegmentet kan etter søknad få utløpstid som tilsvarer overgangsperioden. Testing etter FG-740 er ikke lenger mulig.

Standard Norge gir ikke overgangsordninger fra gammel til ny standard.  Overgangsperioden er satt frem til 01.01.2021.

FG-750 - sertifisering av personell, utgave 2 har identisk klassifisering som tidligere; prosjektering, installatør, tekniker og kontroll. Disse fire gruppene kan igjen få en underkategori for landbruk eller tale. Landbruksdelen krever sertifisering av brannalarm som grunnlag, mens sertifisering for talevarslingsanlegg krever bestått eksamen i brannalarm. Det vil si at en kan drive med talevarslingsanlegg uten annen tillegssertifisering. Dette etter ønske fra Noralarm.

FG-760 - sertifisering av foretak, utgave 2 får tilsvarende inndeling som for FG-750.

Lenke til de nye reglene