Publisert:

NS 3960:2019 revidert, publisert og tilgjengelig

Revisjonsarbeidet har pågått aktivt siden i april i fjor, og det har vært en omfattende prosess for å få ferdigstilt den nye utgaven av standarden.

Brannalarmstandarden er dermed tilgjengelig i oppdatert utgave:

https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1029934

For mer detaljer om endringene henvises det til Noralarm sin hjemmeside: http://www.noralarm.com/ns39602019-revidert-publisert-og-tilgjengelig/

FG vil komme tilbake med overgangsregler for FG-730 og FG-740.

For å kunne tilpasse seg endringene er FG-750 og FG-760 under revidering.