Publisert:

Informasjon om FG-kontroll til sprinkler prosjekterende og kontrollører

Info om FG-kontroll til alle kontrollører innen sprinkler.

Vi informerte tidligere om parkering av ESS i Q3 2019. Vi ser dessverre at denne datoen utsettes da vi jobber med å få på plass skjematikken og sluttrapporten til sprinklerrapporten.

 

 

Systemet benyttes allerede av elkontrollører slik at vi har måtte prioritere tilleggsfunksjoner og korrigeringer i systemløsningen for disse brukerne.

Vårt mål er å få på plass løsningen for sprinkler ved årsskifte 2019/2020.

 Vi har lagt over sertifiserte foretak og personell fra ESS inn i FG kontroll prod. (live) systemet, uten at det er gitt tilgang. I denne løsningen vil dere kun vises som sertifiserte foretak/personell i dag.

 

Alle som innehar sertifisering som kontrollør i dag, med registrering i ESS er satt opp med brukertilgang til FG-kontroll test-/utviklingsbase. Denne løsningen heter dev.FG-kontroll. Benytt samme pålogging som i ESS i dag om dere ikke har mottatt annen info fra oss om brukernavn/passord tidligere.

Systemløsningen dere får tilgang til er test- og utviklingsbasen slik at det kan oppstå noe treghet og ustabilitet til tider. Om det er treghet eller om det «henger», benytt F5 for å oppdatere nettleseren.

Link til test/utvikling systemløsningen.

 

Gi beskjed dersom dere har kollegaer med andre sprinklersertifiseringer som ønsker tilgang til testløsningen. Visning av dine sertifiseringer kan oppleves overordnet, men dette vil bli spesifisert i vårt videre utviklingsarbeid med løsningen.  

 

Vedlagt en oppstart brukerveiledning for systemløsningen.

 

Spørsmål og tilbakemeldinger kan sendes til fg@fgkontroll.no

Lykke til med testingen.