Publisert:

FG-kontroll info og brukerveiledninger

Til alle elkontrollører registrert i FG-kontroll

Om systemet

Vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra dere om diverse feil og problemer med systemløsningen siste tiden. 

Vi er glade dere tar dere tid til å melde fra om feil og forbedringer, dette trenger vi for å bli bedre. Det kan være vanskelig å nå oss på telefon da det til tider er reise- og møtevirksomhet og at mange som prøver å nå oss. Ønsker derfor minne om at det kan være enklere å nå oss via vår felles mail: fg@fgkontroll.no, eller forsøk å sende en sms.

Det jobbes med feilrettinger, og i løpet av kort tid, start av august skal nye betaversjon gjøres tilgjengelig. Egen mail sendes når den publisert. Vi håper dette vil hjelpe deres hverdag med registreringer.

Brukerveiledninger

Det er laget flere nye brukerveiledninger som er tilgjengelig på nettsiden. Vi oppdaterer jevnlig etter hvert vi ser behovet. Her legger vi opp til en brukerveiledning per tema og registrering som skal utføres.

Duplikater

I gammel versjon av systemet er det ikke lagt opp med kartløsningen, som det er i betaversjonen med knytning av bygningsnummer. Vi ser at det per nå registreres mange duplikater av elanlegg. Dette resulterer i at eiere og forsikring vil motta feilaktige varsler og statusrapporter for ikke registrerte kontroller. Grunnen er at kartfunksjonene i ny løsning ikke finner tidligere elanlegg mot bygningsnummer som mangler via gammel løsning. Vi håper dere vil ta dere tid til å lese brukerveiledningen vi har lagt ut på nettsiden for håndtering/rydding adresser gammel/ny løsning. På denne måten kan vi slipper for stor mail og telefonpågang fra eiere og ryddejobb i etterkant.

Alle brukerveiledninger til FG-kontroll vil dere finne via "Elkontroll" og brukerveiledning for FG-kontroll.

FG-seminar

Vi skal holde brukerkurs på følgende steder:

Drammen, 22. august

Bergen, 16. september

Trondheim, 17. oktober

Vi vil komme tilbake til sted og påmelding til FG-seminarene innen kort tid.

Ønsker alle en riktig god sommer i mellomtiden!