NS3960 revidert og tilgjengelig for høringskommentarer

NS3960 foreligger nå revidert utgave på Standard Norge side hjemmesider for standarder på høring.
Høringsutgaven er omtalt på Noralarm sine nettsider.

Se høringsutgaven omtalt:

 http://www.noralarm.com/