Publisert:

Nye innbruddsalarmregler

FG har sammen med et utvalg revidert innbruddsalarmserien. Reglene er justert for å samsvare med det nye EN-regelverket og for å få til et godt og effektivt opplæringsopplegg.

Innbruddstyv

FG har gleden av å kunne presentere nye innbruddsalarmregler.

 Reglene har blitt justert primært for to ting:

 1. å være i overensstemmelse med EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017
 2. å få til et strømlinjeformet opplæringsregime

De viktigste endringene er for:

 FG-200:3 - Innbruddsalarmsystem:

 Til dels store og mindre justeringer.

 • Ny mal – nytt navn, FG Skadeteknikk
 • Presisert til- og frakobling
 • Auto til- men ikke frakobling
 • Justert serviceintervall på i Grad 2 – her er det volum
 • Lokalalarm ikke lenger tillatt i Grad 1 – bolig
 • Justert tekst for dekning i Grad 1 - bolig
 • Justert tekst for Fjernservice/til-frakobling

 FG-201:2 – IAS foretak:

Mindre justeringer

 • Ny mal – nytt navn, FG Skadeteknikk
 • Egentlig lite eller ingen endring
 • FG-ansvarlig endret til FG-fagansvarlig

 FG-202:2 – IAS personell:

Til dels store og mindre justeringer.

 • Bygd om hele strukturen for å kunne effektivisere kursene
 • Innholdet er det samme, bare flyttet litt rundt
 • Ny mal – nytt navn, FG Skadeteknikk
 • FG-ansvarlig endret til FG-fagansvarlig

 Hva ble så resultatet?

 1. Oppdaterte regler som samsvarer med de nye EN-reglene
 2. Enklere å forstå
 3. Endrede serviceintervaller = lavere kostnader?
 4. Størst endring har utdanningskravene fått (FG-202), noe som først og fremst vil gi en endring i kostnadene fra ca 20K til ca 14.5K. Det er i rene kurskostnader. Det viktigste er kanskje gjennomføringstiden. Tidligere har kursene gått over et halvt år, med intensivkurs på 3 måneder. Nå er kurset likestilt med ordningen for brann – det vil si tre dager. Her er det store kostnadsbesparelser.

Takk til alle som har bidratt 😊

Lenke til reglene