Publisert:

Presentasjonene fra FG-sprinklerkonferansen

Her er alle presentasjonene som ble holdt på FG-sprinklerkonferansen.

Konferansen startet med en film om FG.

Møteleder Anders Rørvik Ellingbø, leder av fagstyre FG-brann og ansatt hos If, ønsket velkommen til konferansen som er det største arrangementet som er holdt.

Administrerende direktør Geir Trulserud for Finans Norge Forsikringsdrift holdt åpningsinnlegget som omhandlet FGs 40 års historie og utvikling. I tillegg ble det gitt en orientering om hvordan digitalisering vil påvirke forsikringsmarkedet fremover. Trulserud avsluttet med å si at FG står sterkere enn noen gang og presenterte FGs nye logo.

Fagsjef FG-brann Håvard Grønstad fortalte om hvor viktig og riktig det er å være i denne bransjen. Det ble fortalt om kurs- og sertifiseringstilbudene. I tillegg til utvidelse av tilbud på sprinklerområdet er det nysatsning på kontroll av brannalarmanlegg. Informasjon om ny kontrollordning med sjekkliste og veiledning. Det bygges et kontrollkurs. Systemet FG-kontroll er det nye digitaliseringsverktøyet som skal erstatte ESS.    

Fagsjef RVR Ove Brandt sa hva RVR er og hva det bidrar til. RVR jobber med å begrense skadene og redde verdiene. Det ble vist flere eksempler på RVR-oppdrag hvor sprinkler har vært aktivitert.

Eksperten Nick Groos Viking Minimax fortalte om teknologiutviklingen og sprinklermarkedet i verden. Han fortalte om resultatet av utførte tester med godkjente og ikke-godkjente sprinkler. Svar på testene kan du lese om i presentasjonen til Groos. Avslutningsvis oppfordret Groos til å ivareta rekrutteringen og sørge for at industrien ivaretas og ikke overtas av andre eksterne aktører. 

Leder for EFSN Alan Brinson holdt et godt innlegg om arbeidet med boligsprinklerstandarden prEN 16925, hvordan prosessen er og hva som er utfordringene å enes om. I juni 2018 holdes ESFN-konferansen i Stockholm.

På vegne av Noralarm holdt Vidar Seterløkken, Siemens, en presentasjon av arbeidet med å lage en standard ut i fra tjenestedirektivet for sikkerhetssystemer (TC4) i regi av CEN og CENELEC, for å sikre bærekraftig utvikling og sikrer kvaliteten på de tjenester som skal leveres. Standarden EN16763, hjemles i Tjenesteloven som administreres av Nærings- og fiskeridepartementet, dekker kravene til ulike foretak for flere fagområder. Seterløkken poengterte at vi har FG-ordninger som støtter opp under standardens krav.

Kiwa ved Per Arne Lindvik informerte om nytt tilbud om opplæring for kontrollører i forbindelse med ny kontrollveiledning.

Kiwa ved Jon Arve Brekken informerte om hva som er endret når revisjon av FG-900 og FG-910 ble utført.  

Egil Larsen fra OBRE snakket om komfyrbranner, kontrollrapporter og kvalitet. Han førte en dialog med salen om avvik og søkte svar på hvorfor det er mange anlegg med mange avvik. Salen svarte med at mange anlegg prosjekteres og at bygget ikke blir tatt i bruk iht. prosjekteringsforutsetningene.

Dagen ble avrundet med en spørsmålsrunde ledet av Stine Neverdal.

Stine Nverdal leder debatt. Foto.

Dag 2, onsdag 22. mars

Ken Gingel og Jean-Paul Rabbet fra Armstrong dagen med et innlegg om pumper.

Tilbakestrømssikring kan være en utfordring. Ronny Samuelsen fra Multiconsult og på vegne av BTF informert om krav og veiledninger og type ventiler som kan benyttes. Videre snakket Samuelsen om vanntilførsel til sprinkler. Noen vannverk stiller krav til at tilbakeslagsventilen er plassert i kum.

Kristoffer Hansen fra Sprinkler Prosjekt orienterte om arbeidet med veiledning til NS-12845 som er under utarbeidelse. Arbeidet er initiert av FG. Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Veiledningen kan ikke gjengi standardens tekst. Arbeidet er kommet godt i gang og det ble vist til flere eksempler på hvordan veiledningsteksten vil være utformet. Veiledningen er FGs dokument og kan være et "levende" dokument som er tilgjengelig på FGs nettside.

Henrik Torkildsen fra Motek fokuserte på sprinkleroppheng. Det ble gitt info om hvordan oppheng skal dokumenteres i forhold til bæreevne. Det er mulig å gjøre uttrekksprøver på byggeplass. Det ble presisert at man må være kjent med hva som dekkes av godkjenningen. Det ble vist mange eksempler til nytte for de fremmøtte. Torkildsen avsluttet med replikken: "Skal du allikevel sette et anker - så gjør det riktig!".

Alex Palle fra ViD Fire-Kill ApS ga et godt bilde av situasjonen for vanntåkesystemer. Det ble orientert om historikken og pågående standardarbeid.  

Stephen Broadley fra Potter Electric Signal Company presenterte nyttig info om korrosjon i sprinkleranlegg. Hva som er utfordringene og hva som er løsningene ble gjennomgått.

Andy Wild fra ProjectFire svarte ut på "Sustainability in Sprinkler Testing and Maintenance, Flow switches".

Jan Tore Borgen fra SafetyGuide AS  - SG sprinklerkonferansen 17.pdf  presenterte en modulær løsning som gir fleksibilitet i forhold til systemløsning og kompleksitet.

Knut Linrud fra Tyco orienterte om slokkesystemer for kommersielle kjøkken.

Ingrid Alvsåker fra Cowi og på vegne av BTF presenterte sprinklerstatistikken. 22% er boligsprinkler og 78% er konvensjonelle sprinkler. 3% er vanntåke og 97% sprinkler. Ingrid gratulerte med 40 års dagen og takket for at FG er en tydelig kravstiller og stiller krav til kompetanse.

Bilder fra konferansen Foto: Ove Brandt og Jan Lillehamre

Takk for din deltakelse.