Publisert:

Ny veileder og kravdokument fra FG

FG har sammen med Glass og Fasadeforeningen utarbeidet et veiledningsdokument for montering av trygghetsruter. Sammen med veiledningen har også FG oppdatert kravdokumentet til trygghetsruter, FG-300:2

Glass med motstand mot innbrudd oppnår sin funksjon først når det står montert på en måte som yter samme motstandsevne og bidrar til å forsinke/forhindre innbruddet. Retningslinjene angir prinsipper for slik montering.

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av tester og beregninger som er utført i samarbeid med Glass og Fasadeforeningen. Kravdokumentet (FG-300:2) er utarbeidet for å være i overenstemmelse med B-kravene (FG-112:7).

Nyhetsartikkel på glassportal

Lenke til veilederen

Krav til FG-godkjente trygghetsruter