Publisert:

Ny forskrift fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har kommet med en ny forskrift om brannforebyggende tiltak.

Forskriften kan få konsekvenser for eksisterende innbruddsalarmanlegg med røykdeteksjon som ikke er i TEK 10-installasjoner. Se vedlagte informasjonsskriv under.