Publisert:

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er en database for blant annet registrering av elkontroller. Sertifiserte kontrollører gis tilgang til databasen FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

For tilgang sendes kopi av aktuelle sertifikater iht. NEK 405-serien til fgkontroll@finansnorge.no

Klikk her for mer info om elkontroll.