Taktekking på vinteren

Nye byggeprosjekter ferdigstilles året rundt og det er også behov for å tekke tak på vinterstid. Når det gjelder rehabilitering av tak er vårt inntrykk at takentreprenørene forsøker å legge dette arbeidet til en tid på året hvor taket er fritt for snø og is, sier fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge.

Fra tid til annen oppstår det plutselige lekkasjer som gjør at tak og takbelegg må utbedres. Smelting av snø og is med bruk av åpen flamme krever spesielt stor aktsomhet og må gjøres i tråd med sikkerhetsforskriftens strenge krav.Sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider setter imidlertid noen begrensninger. Smelting av snø og is med bruk av åpen flamme følger de samme begrensningene som ellers gjelder i forhold til bruk av åpen flamme på tak.

Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak:

- dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer.

- dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon.

Til tross for at det innenfor visse områder er tillatt å benytte åpen flamme oppfordrer Finans Norge takentreprenørene til i størst mulig grad å velge andre metoder ved tining av snø og is.