Publisert:

FG stiller krav om oppdatert kompetanse, en nødvendighet i dagens marked

I løpet av 4 år har nå 567 fagpersoner sertifisert seg innen sprinkler. I tillegg har samlet 120 foretak gjort det samme. Det er FG-900:2 for personell og FG-910:2 for foretak som er grunnlaget for sertifiseringen.

Enda flere har i samme periode deltatt på kursene som kvalifiserer for denne sertifiseringen. Dette har bidratt til økt kompetanse for de som jobber med dette fagområdet.

"Vi registrerer at stadig flere utlysninger knyttet til automatiske slokkeanlegg krever at leverandøren har FG-sertifikat", sier fagsjef Håvard Grønstad.

For å bli listeført hos FG med tilgang til FG-kontrollbasen, er det også et krav at foretaket har FG-910:2 sertifisering.

Det er fortsatt mange innen fagområdet som ikke har gjennomført den påkrevde opplæringen. Automatiske slokkeanlegg er mye etterspurt og derfor et stort vekstområde. Skal man ha en posisjon i dette markedet bør dette følges opp både av ansatte og foretaket. 

Opplæringen gis nå på følgende områder:

  • Prosjektering
  • Utførelse/Installasjon
  • Vedlikehold. (Påbygging av utførelse som tilsvarer «Blått kompetansebevis».)

For de som skal sertifiseres innen kontroll, er kravet bestått eksamen både fra utførelse og prosjektering.

For mer informasjon om kravene, klikk her.

For mer informasjon om kursene og påmelding.

Kontaktperson hos TI: Kurskoordinator Sue Jespersen, tlf. 459 60 035 eller mail sue.jespersen@ti.no