Publisert:

Ny utgave av FG-regler for lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere (FG-600:2) er revidert og trådte i kraft 1.12.2015.

De viktigste endringene er at type lekkasjestopper ikke lenger inndeles i to ulike kategorier og at produktene skal Teknisk Godkjenning.

Se temasiden for detaljert info.