Har du tatt deg vann over hodet?

Sprinkleranlegg gir økt brannsikkerhet. Sprinkleranlegg må følges opp med kontroll. Det krever myndighetene og det krever forsikringsselskapene. Dette er eiers ansvar.

FG har en gjennomarbeidet ordning som sikrer kompetente kontrollører. Kontrollørene forplikter gjennom sin sertifiseringsavtale å dokumentere sine kontroller i FGs database. Det er kun sertifiserte kontrollører som kan rapportere i databasen til FG som bidrar til at eier med sikkerhet vet at rette vedkommende utfører arbeidet og eier får en god rapportoversikt som også peker på eventuelle avvik. Eier og forsikringsselskapet kan effektivt dele informasjon via databasen og ha en dialog om sikringsanlegget. Forsikringsselskapene har behov for å være kjent med kontrollrapportene for å vite at grunnlaget for forsikringsavtalen er riktig.

Databasen ble etablert i 2004. Den inneholder kontrollrapporter for nesten 10.000 anlegg. Databasen gir et godt utgangspunkt for oppfølging og kvalitetssikring av aktørene i ordningen. FG jobber kontinuerlig med kvalitet i alle ledd.

Finn FG-kontrollør.