Publisert:

FG-veiledning for vanntåkesystemer, FG-950

Revisjon av veiledningen legges ut for en kort åpen høring hvor foretak, organisasjoner og kompetente fag personer inviteres til å sende inn forslag til rettelser og korrigeringer. 

Bakgrunn for revisjon er en modernisering av veiledningen i forhold til nye publiserte og igangsatte standarder på vanntåkeområdet.

Markedsmessige, erfaringsmessige og tekniske forhold er oppdaterte i en relativt omfattende revisjon. Det er inkludert en sjekkliste som korresponderer med veiledningen og et orienterende vedlegg som viser mulige bruksområder opp mot et utvalg av teststandarder.

Revisjonen er foretatt av en gruppe som benevnes som vanntåkeforum bestående av en rekke representanter fra vanntåkebransjen, forsikring, konsulenter og andre resurspersoner.

Kommentarene må føres inn i kommentarskjema og kun forslag med utfylt forslag til endring (punkt 6 i kommentarskjema) vil bli vurdert.

Veiledningen vil bli sluttbehandlet og vedtatt i fagstyre for FG-brann den 16. november. Etter vedtak og sluttføring vil den legges ut fritt på FGs nettside.

Frist for høring er satt til fredag 11. november, innkomne kommentarer vil bli behandlet internt i vanntåkeforum fortløpende.

HØRINGSDOKUMENT, FG-veiledning for vanntåkesystemer 2016

KOMMENTARSKJEMA for høringssvar