FG-sprinklerkonferansen 2016

Sprinklerkonferansen er den årlige og nødvendige møteplassen for alle som er involvert med og i sprinklerbransjen. Ulike fagfelt, organisasjoner og virksomheter møtes for å utveksle erfaringer og bli faglig oppdatert. Sprinklerkonferansen er FG og forsikringens viktigste forum for informasjon.

Programmet, konferansen starter tirsdag den 15. mars kl. 10.00 med registrering, kaffe og utstillere på plass fra kl. 09.00, møtet avsluttes kl. 15.00 onsdag den 16. mars.

Konferansen er fulltegnet: Påmeldingen er avsluttet

Vi ønsker deg velkommen til en konferanse som øker i interesse hvert år. Årets konferanse blir den største hittil på et hotell som har nyrenoverte saler med oppgradert lydanlegg og bedre utstyr for presentasjon. Vi har hotellets største sal begge dagene og utvider i år med eget lokale for utstillerne slik at pauseområdet hvor det serveres forfriskninger får bedre plass.

Det sosiale har en viktig plass med bygging av relasjoner og muligheter for å kunne avstemme egne erfaringer med kollegaer. Konferansemiddagen er populær og samlet nærmere 160 personer sist år. Etter tilbakemelding har vi i år en oppgradert meny for å skape enda bedre rammer rundt middagen.

 

  • Delta begge dager, med middag og overnatting, kr 5800,-
  • Delta begge dager, med middag, uten overnatting, kr. 4300,-
  • Delta dag 1, kr 2000,-
  • Delta dag 2, kr 2000,-
  • Utstillingsplass, kr 6000,- per bord

Ønsker du å være utstiller, kan du benytte samme link. Det tilbys en enkel plass med ett bord, ønskes større plass ber vi deg ta kontakt med FG, havard.gronstad@fno.no

Etter at du er påmeldt vil du motta en bekreftelse på din bestilling. Det er bindende påmelding.

Husk å være nøyaktig med fakturaadresse som bør være en e-post adresse. Ved eventuell avbestilling eller «no show» på hotellet er det hotellets regler for avbestilling som gjelder. En avbestilling kan behandles inntil 10 dager før arrangementets oppstart, og en eventuell refusjon er avhengig av antall avbestillinger da vi har et kontraktsfestet arrangement. Din deltagelse blir fakturert i etterkant av arrangementet.

Komplett pris inkluderer konferansedel med pauser, lunsj overnatting i enkeltrom og oppgradert konferansemiddag med drikke. Kommer du en dag tidligere må du bestille og gjøre opp direkte med hotellet. Avtalt pris er kr. 1521,- per enkeltrom.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at årets konferanse skal bli den beste så langt hvor vi fornyer oss litt i forhold til gjennomføring og innhold.

Også i år oppfordrer vi alle til å sende oss spørsmål og kommentarer før konferansen: havard.gronstad@fno.no

I tillegg vil det bli anledning til å stille spørsmål med en ”sms” eller e-post under arrangementet. Vi ber om at spørsmålene er så direkte, konkrete og korte som mulig.

Programmet for konferansen byr på mange spennende innslag og nevner:

* Dannelse av Hydrogen, trykkøkning og korrosjon i forsinkede sprinklerrør
Materialteknologisk avdeling i Teknologisk Institutt presenterer en ny rapport hvor ekspertene har gått grundig inn i problematikken som gjelder sprinkleranlegg.
Dette interesserer og berører mange og det vil bli mulig å stille spørsmål direkte til forskerne som har utarbeidet rapporten. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe fra Rørentreprenørene Norge, FG, rør- og leverandørbransjen.
Rapporten summerer opp tidligere rapporter og kommer med nye observasjoner. Det vil komme konkrete anbefalinger og vi ser frem til å komme ut med ytterligere faglig god informasjon om fenomenet og prosessen i galvaniserte rør.

Du kan lese mer forhåndsomtale om rapporten på vår nettside.

* Norsk Vann - Vanntilførsel til sprinkler og brannvann, tilbakestrømssikring
SINTEF/SB er engasjert til å utarbeide en rapport om offentlig vanntilførsel til slokkevann. Det har vært en stor gruppe bestående av personer fra vannverk, kommuner, brannvesen og sprinklerbransje som har bidratt. Dette blir den første presentasjonen av rapporten og vi er spente på innhold med nettmodell, tappeprøver og krav til tilbakestrømssikring.

* FM Global – bruk og muligheter med FM-regler og FM-prosjekter
For første gang får vi en presentasjon av FM – Factory Mutual som er en stor forsikringsaktør over hele verden med eget regelverk hvor over 30 % av de ansatte er ingeniører.

FM har noen de viktigste laboratoriene for test og godkjenning av sprinklermateriell. Deres regler ligger ute på nettet gratis og flere vil møte prosjekter hvor FM-anlegg er beskrevet. Vi jobber for å få et tilbud om FM-kurs i Norge slik at flere skal kunne gå inn i en saksbehandling med ingeniørene fra FM Global.
Foredraget er på engelsk av Steven Plummer.

* VDS – Det Tyske organet for regelverk – test og godkjennelser – VDS 3188 Vanntåke
Stefan Kratzmeir kommer fra Tyskland for å gi en innføring om VDS.
Den nye vanntåkestandarden fra VDS 3188 vil få oppmerksomhet. Dette er et av de første regelverkene som er utgitt for vanntåkesystemer med trykk over 16 bar.
Foredraget er på engelsk.

* DiBK – Ny Byggesaksforskrift – nye rutiner for ansvarsrett i byggesak
Siste nytt fra myndighetene, nye forskrifter vil berøre alle som involveres i byggesak.

* BFO – Brannfaglig Fellesorganisasjon
BFO har engasjert seg stort når det gjelder Byggesaksforskrift og har hatt dialog og møter med departementet. De har videre sett på konsekvens for foretakene og gjennomført en undersøkelse blant sprinklerforetakene.

* FG-vanntåkeveiledning – Sikkerhetsforskrift frityr – FG-kontroll
En oppdatering og status fra FG

Ny europastandard for bolig, Pr En 16925
Pumpestandarder, Pr EN 12259- 12 og 13

Vanntåke standard, TS 14972

* FG – TI, Kontrollveiledning sprinkler

En gjennomgang av veiledningen, det er et mål å ha en versjon til høring og utprøving på konferansen

* NS-EN 12845 - 2015, Ny standard er oversatt til norsk
Vi vil gi deg en gjennomgang av de viktigste endringene i 2015-versjonen.
Standard Norge har ambisjoner om å ha den ferdig for utgivelse på konferansen.
Brannsikring av fasader, ny norsk standard

* TI – Teknologisk Institutt sertifisering, kurstilbud og revisjoner
Mange har fått besøk med revisjon av eget foretakssystem. Kort om prosess med gjennomføring og funn – nytteverdi for foretakene.
Det har vært en stor utvikling av kurs og sertifiseringstilbud siden starten i 2012.

* Sprinklerskolen
Det er i utvikling et nytt og grunnleggende tilbud for de som skal installere sprinkleranlegg. Meningen er at dette skal være en innføring i faget som vil inspirere til videre sertifisering som installatør.

* Noralarm: Brannalarm – ny TEK/ny FOB
Sprinklerbransjen trenger kunnskap om brannalarmanlegg, Kort innføring om deteksjonsprinsipper, prosjektering, systemoppbygging, drift og vedlikehold.

* Hva er årsaken til at avvik på sprinkler ikke rettes opp eller rapporteres
Det er utført en masteroppgave på dette temaet, og mange funn kan være av interesse.

* Rørsystemer i stål
Korrosjon – nitrogen – levetid, hva skjer videre i valg av rørmaterialer og hvordan kan egenskapene i Nitrogen utnyttes.

* Fleksible sprinklerslanger og sprinklerkomponenter
Det har vært interesse for å følge opp dette videre fra 2015 konferansen.

* BTF – Brannteknisk Forening
Sprinklerstatestikk for 2015.

* Paneldebatt
Dag 1 avsluttes med et panel bestående av forskerne fra materialteknologisk avdeling som kan svare på korrosjon, gassdannelser og tiltak for sprinkler rør. Myndighetskrav, saksforskrift, generelt om kontroll og regelverk er aktuelle saker. Kom med innspill og spørsmål som du ønsker belyst eller om det er konkrete personer som du ønsker å ha tilgjengelig for spørsmål.